Poniżej przedstawiamy kilka typowych zagrożeń, które ludzie rozważają, gdy decydują się na zakup różnych rodzajów ubezpieczeń:

 1. Wypadki Samochodowe:

  • Wypadki drogowe to jedno z najczęstszych zagrożeń, które mogą prowadzić do uszkodzenia pojazdu, obrażeń ciała, a także generować koszty naprawy i leczenia.

 2. Choroby i Problemy Zdrowotne:

  • Zdrowie jest kluczowym elementem, a różne choroby czy wypadki mogą generować duże koszty leczenia. Ubezpieczenie zdrowotne pomaga w pokryciu tych kosztów.

 3. Zdarzenia Żywiołowe:

  • Pożary, powodzie, trzęsienia ziemi czy inne katastrofy naturalne mogą prowadzić do strat materialnych. Ubezpieczenia mienia chronią przed tymi ryzykami.

 4. Kradzieże i Włamania:

  • Straty związane z kradzieżami mienia, włamaniami czy aktami wandalizmu mogą być objęte ubezpieczeniem mienia.

 5. Odpowiedzialność Cywilna:

  • Ryzyko związane z roszczeniami osób trzecich, na przykład w przypadku wypadku, może być objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.

 6. Utrata Pracy:

  • Utrata zatrudnienia może wpłynąć na zdolność do regulowania płatności, takich jak kredyty hipoteczne czy raty kredytów. Ubezpieczenie utraty pracy może pomóc w pokryciu tych zobowiązań.

 7. Choroby Krytyczne:

  • Poważne choroby, takie jak nowotwory, zawały serca czy udary, mogą generować koszty leczenia i rehabilitacji. Ubezpieczenia na życie i od chorób krytycznych mogą pomóc w finansowym zabezpieczeniu.

 8. Ubezpieczenie Na Życie:

  • Śmierć może prowadzić do trudności finansowych dla pozostawionej rodziny. Ubezpieczenie na życie zapewnia wsparcie finansowe w takich sytuacjach.

 9. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków:

  • Ubezpieczenie NNW może chronić przed skutkami nieszczęśliwych wypadków, które prowadzą do uszczerbku na zdrowiu lub trwałego kalectwa.

 10. Zadłużenie Kredytowe:

  • W przypadku śmierci lub utraty zdolności do pracy, zadłużenie kredytowe może stać się problemem. Odpowiednie ubezpieczenie może pomóc w spłacie zobowiązań.

 11. Ryzyko Biznesowe:

  • Firmy mogą ubezpieczać się przed różnymi ryzykami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej, takimi jak straty materialne, odpowiedzialność cywilna czy utrata dochodu.

Wybór odpowiednich rodzajów ubezpieczeń zależy od indywidualnych potrzeb, stylu życia oraz sytuacji finansowej. Warto skonsultować się z agentem ubezpieczeniowym, aby dostosować polisy do konkretnych zagrożeń.

KATARZYNA SOBKOWSKA

Specjalista ds. Ubezpieczeń / doradztwo

+48 501 505 800

katarzyna.inwestekspert@wp.pl

EWA Niewiero - centkowska

Specjalista ds. Ubezpieczeń klientów indywidualnych

+48 792 555 962

ewa.inwestekspert@wp.pl

+48 792 555 962 | +48 501 505 800

siedziba: UL. MORSKA 10/1 | 10-145 OLSZTYN

FILIA: C. H. Jakub | plac Jedności Słowiańskiej 1

PON.-PT: 8:00 – 16:00 | SOB: TYLKO UMÓWIONE WIZYTY

inwestekspertubezpieczenia@gmail.com

MASZ PYTANIE? CHCESZ UMÓWIĆ SPOTKANIE? NAPISZ DO NAS!

. . .